Az elektronikus levelek automatikus átirányítása

2020.05.06.
Az elektronikus levelek automatikus átirányítása
Az elektronikus rendszert használó munkatárs az egyetemi munkavégzése során leveleit az Egyetem elektronikus levelezőrendszerén a postafiókjából indítja és ott fogadja, az elektronikus rendszerekben felhasználó nevével és jelszavával magát azonosítja. Valamennyi munkatárs köteles körültekintően eljárni, jelszavát más személytől óvni. A jelenlegi időszakban különösen fontos hangsúlyozni, hogy az ELTE-felhasználónak az ELTE levelezőrendszerében vagy elektronikus tárhelyén, munkafolyamataiban valamennyi elektronikusan tett nyilatkozata érvényesen és személyesen megtett nyilatkozatnak minősül.

A munkahelyi elektronikus címek, függetlenül attól, hogy a munkavállaló vagy a szervezeti egysége nevére szólnak-e, kizárólag hivatali, a munkavégzéshez kapcsolódó levelezésre használhatók. Személyes levelezést nem szabad a munkahelyi emailfiókból intézni.

A hivatalos emailcím magán emailfiókra (pl. gmail.com, yahoo.com) történő átirányítása tilos, melyet az általános tiltó szabályokon túl az egyetemi informatikai erőforrásokra nehezedő fokozott terhelés is indokol. A levelezés automatikus kiirányítása (pl. Gmail-re) több biztonsági problémát okoz, és emiatt néha fennakadások vannak a működésben. Átnézve a Google egyéni felhasználókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit azt is láttuk, hogy azok az ott tárolt adatok kezelésével és bizalmasságával kapcsolatban nem megnyugtatóak. Ezért az új levelezési rendszerből történő automatikus kiirányítást megszüntetjük, az a továbbiakban nem lesz lehetséges (O365).

A régi rendszert használók esetében technikai tiltást nem vezetünk be, de felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az egyetemen kívüli címekről történő levelezés nem számít hivatalosnak, illetve az ott tárolt adatok kezelésével összefüggő bármilyen probléma, adatszivárgás, stb. esetén a felelősség a felhasználót terheli.

Kérjük minden munkatársunkat, hogy fokozottan figyeljen a nem megbízható forrásokból vagy kétséges tartalommal érkező levelekre, kétséges csatolmányt ne nyisson meg, levélben található linkre ne kattintson, levélben felhasználói nevét, jelszavát ne adja meg.

A MUNKÁLTATÓ A FENTI SZABÁLYOK BETARTÁSÁT ELLENŐRIZI, TOVÁBBÁ AZ ELEKTRONIKUS LEVELEK AUTOMATIKUS ÁTIRÁNYÍTÁSÁT 2020. MÁJUS 4-ÉN LETILTJA.

Az eddigi türelmet, az elmúlt hetekben tapasztalható konstruktív együttműködést az Informatikai Igazgatóság valamennyi munkatársa nevében köszönjük.

A továbbiakban is kitartást és jó egészséget kívánunk.