.:: ELTE Informatikai Igazgatóság ::.
Webmail Telefonkönyv Gazdasági rendszerek Ügyfélkapu
 
    Nagyobb felbontás
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
  Az IIG és a HUNGARNET kapcsolata

A HUNGARNET Egyesület célja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) alkalmazói körébe tartozó felső-, és középfokú oktatási intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), és egyéb kutatóhelyek társadalmi szervezeteként többek között:

 1. hozzájárulni e szervezetek információs infrastuktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztéséhez, biztosítani számukra az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatot,

 2. elősegíteni az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérését,

 3. támogatni az információs hálózati technológiák alkalmazását és fejlesztését,

 4. elterjeszteni és széles körben hozzáférhetővé tenni az elért eredményeket,

 5. a hálózaton keresztül közérdekű ismereteket szolgáltatni, és gondoskodni a rendszer fejlesztéséhez szükséges K+F tevékenységről,

 6. elősegíteni nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban történő részvételüket,

 7. elősegíteni a hazai, és főleg nemzetközi szervezetekben történő részvételüket,

 8. szervezni tagjai tevékenységét a fenti szervezetekben,

 9. képviselni közös érdekeiket e szervezetekben, főleg a nemzetközi számítógép-hálózat területén,

 10. közvetíteni tagjainak e szervezetek által biztosított előnyöket, támogatásokat, lehetőségeket, foleg azok szakirányú érvényesítésén, esetleg tagjai partnerként történő kijelölésén, részvételük feltételeinek meghatározásán keresztül,

 11. az NIIF Program támogatásának, valamint egyéb - hazai és nemzetközi - szervezetek által biztosított kedvezményes eszközök, szolgáltatások, egyéb támogatások összefogott közvetítése illetőleg nyújtása felső- és középfokú oktatási, kutatói, közgyűjteményi közösségekhez,

 12. biztosítani közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférését.

A magyar kutatói gerinchálózat (HBONE) intézményi igénybevételének feltétele a HUNGARNET tagság.A HUNGARNET egyesület főtitkára Nagy Miklós, aki egyben az NIIF iroda igazgatója is. A HUNGARNET egyesület elnökségének tagja Ritter Dávid, az ELTE IIG igazgatója.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.05.12.   :.
 
Új Corel verziók váltak elérhetővé
A Huninet Egyesülettel történő együttműködésben a tavalyi évhez hasonlóan elérhetők az új Corel termékek: Részletek »
Az Informatikai Igazgatóság új Call Centere
Az Informatikai Igazgatóság 2016. március 1-től beindítja új Call Centerét... Részletek »
Új webmail bevezetése
2015. június 15-vel az Informatikai Igazgatóság új webmail felületet vezet be. Az új rendszer csoportos naptárat, címjegyzéket és ezen funkciók Androidot és iOS-t futtató mobileszközökkel lehetséges elérését is biztosítja. Részletek »
SPSS megállapodás
Aláírásra került az SPSS statisztikai szoftvercsomag használatára vonatkozó új, 2019. október 31-ig érvényes megállapodás. Részletek »
Megváltozott WIFI beállítások
2016. február 25-től megváltozott a WIFI beállítása. Azon felhasználók, akik február 24-ig probléma nélkül használták az egyetem vezeték nélküli hálózatát is tapasztalhatnak kapcsolódási hibát. Részletek »
 
  © 2 0 0 6 - 2 0 1 6  E L T E  I n f o r m a t i k a i  I g a z g a t ó s á g  ( I I G ) .  M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Titkárság – Cím :: ELTE IIG 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.   •   Telefon: 1 411 6950   •   Fax: 1 411 6734   •  
Email: titkarsag@iig.elte.hu
Operátori szolgálat – Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány. 1/A.    •    Telefon: 1 372 2500 /6800    •    Fax: 1 372 2991    •   
Email: operator@elte.hu    •    Web: Operátorok